How to understand changes in the investment strategies for social housing?

Door bedrijven of door woningbouwcorporaties? Wat betekent dit voor investeringen in sociale huurwoningen op verschillende locaties?

Het blijkt voor gemeenten lastig om te kunnen omgaan met grote woningcorporaties. Deze corporaties hebben een te machtige onderhandelingspositie ten opzichte van gemeenten als het gaat om het realiseren van sociale woningbouw (FTM.nl, 2015). Nieuwe wetgeving moet ervoor gaan zorgen dat de bal weer bij de gemeenten komt te liggen door het vormen van woningmarktregio’s. Een corporatie mag slechts in één woningmarktregio investeren, waardoor woningcorporaties gemeenten (straks woningmarktregio’s) niet langer tegen elkaar kunnen uitspelen.

In Nederland domineren de overheden op de grondmarkt (Needham, 1992, pp. 670). Zowel in bezit als door het planningsregime. Samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties en gemeenten kunnen volgens Evans (2004, ch. 15) zorgen voor rendabele projecten, omdat gemeenten de grond vaak al in bezit hebben of gebruik kunnen maken van compulsory purchase. Onteigening kan in Nederland als het een maatschappelijk belang dient. Sociale woningbouw wordt gezien als een maatschappelijk belang. In zo’n samenwerking kunnen corporaties kunnen grond verkrijgen van de gemeenten tegen een lage prijs. Dit is nodig aangezien sociale woningbouw vaak niet de highest and best use is (De Kam et al, 2008, pp. 2). De markt zal daarom geen sociale woningbouw leveren wanneer de grondprijzen te hoog zijn (De Kam et al, 2008, pp. 10). Needham (1992, pp. 678) zegt hierover dat er in bijzondere omstandigheden ‘subsidies’ ter beschikking worden gesteld om het project met sociale woningbouw kostendekkend te krijgen. In onderstaande grafiek is te zien dat wanneer de corporatie de grond kan verkrijgen voor een lager bedrag, de ontwikkeling grootschaliger kan worden en er meer te besteden is aan andere kosten (bijvoorbeeld bouwkosten).

Schermafbeelding 2015-11-17 om 12.29.33

De Amerikaanse belegger Heitman ziet kansen op de Nederlandse woningmarkt. Een specifieke doelgroep en de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning hebben de belegger doen besluiten in te stappen. In het artikel verkondigt Heitman de grond voor realisatie van het sociale woningbouwproject tegen een lage prijs te kunnen verkrijgen (FD, 2015). De gemeente Amsterdam ziet blijkbaar het maatschappelijk belang van de ontwikkeling en heeft naast de scherpe grondprijs ook het vergunningentraject snel doorlopen, waardoor (rente)kosten bespaard zijn gebleven. De ontwikkeling met een BAR van 6% van het project valt of staat met deze samenwerking.

Een samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporatie of ontwikkelaar draagt bij aan het behalen van positieve resultaten. Waar nieuwe wetgeving gemeenten enerzijds in bescherming nemen tegen corporaties kunnen gemeenten anderzijds via nieuwe samenwerkingen het maatschappelijk belang nog beter dienen.


Dit artikel is geschreven als opdracht voor het tentamen van Real Estate and Land Supply. Hierbij is een onderwerp met enkele krantenartikelen theoretisch onderbouwd aan de hand van enkele vooraf gelezen stukken uit de wetenschappelijke literatuur.

How to understand investments in cultural heritage?

Het Rijksmuseum, historische panden voor onderwijsdoeleinden en het Postkantoor Coolsingel? Wat is de relatie tussen de drie voorbeelden en wat zijn de verschillen?

Het Rijksmuseum is in tien jaar verbouwd voor €375 miljoen (Volkskrant, 2015). Ook in de historische panden in Utrecht (BouwProfs, 2015) en aan de Coolsingel (RTV Rijnmond, 2015) wordt flink geïnvesteerd om het gebruiksklaar te maken voor nieuwe bestemmingen en daarbij de authentieke historische karakters te behouden. Voor het Rijksmuseum geldt dat de investering niet is ten behoeve van een herbestemming, maar voor restauratie en onderhoud, wat als noodzakelijk wordt geacht door Breuckner (1999, pp. 104). Zonder deze uitgaven zullen de historische gebouwen in verval geraken beweert hij.

Voor de directe omgeving heeft de verbouwing van de panden een positieve waarde, bevestigt onderzoek van Van Duijn & Rouwendal (2013, pp. 473). Cultureel erfgoed heeft volgens hen een substantiële impact op de aantrekkelijkheid van steden. Het Rijksmuseum, de panden van het Janskerkhof en de Coolsingel zijn gesitueerd in het centrum van respectievelijk Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Brueckner (1999, pp. 103) stelt dat er door lange historie van steden meer gebouwen en monumenten van historisch belang zijn en dat er in het centrum van steden veel overheidsinvesteringen zijn in bijvoorbeeld infrastructuur. Hetgeen het aantrekkelijk maakt voor mensen met een hoog inkomen concludeert Brueckner (1999, pp. 105) vervolgens. 

Voor het Rijksmuseum geldt dat het in eigendom is van de Staat en er geen concurrentie is en er is daardoor geen ‘markt’ voor het Rijksmuseum, waardoor de bid-rent curve op die positie zal dalen tot het nulpunt. Het complex van het Janskerkhof en het Postkantoor aan de Coolsingel hebben in eerste instantie geen huurinkomsten en door de leegstand een negatieve invloed op de directe omgeving. Door het geven van een invulling aan de monumentale panden worden er huurinkomsten gegenereerd, welke door de combinatie van authentieke historische kenmerken hoger liggen dan overig vastgoed.Voor alle gevallen geldt dat de verbouwing een positief effect heeft op de grondwaarde van de omgeving, wat is terug te zien in de ‘bulten’ van de curve. Dit heeft uitwerking op de prijzen van woningen in de directe omgeving, want zonder cultureel erfgoed zouden prijzen in bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht respectievelijk 17% en 8% lager liggen berekenden Van Duijn & Rouwendal (2013, pp. 494).


Dit artikel is geschreven als opdracht voor het tentamen van Real Estate and Land Supply. Hierbij is een onderwerp met enkele krantenartikelen theoretisch onderbouwd aan de hand van enkele vooraf gelezen stukken uit de wetenschappelijke literatuur.

Makelaar.

Hoe vaak mij niet gevraagd wordt of ik makelaar wil worden wanneer ik vertel dat ik Vastgoedkunde studeer is niet meer op twee handen te tellen. Blijkbaar is dat de eerste gedachte die bij veel mensen opkomt. Makelaar. Nou was dat niet helemaal mijn insteek voor het volgen van de master en liggen mijn ambities toch echt ergens anders. Desalniettemin vind ik het leuk om zo af en toe een uitstapje te maken richting het makelaarsvak. Zo maak ik nog al eens gebruik van Funda, zowel via de app als de webversie. Of ik daarbij alle functies van Funda benut durf ik niet te zeggen. Tijdens een college kwam Zillow ter sprake, de Amerikaanse variant van hoe wij in Nederland Funda kennen.

Nu de Nederlandse woningmarkt weer lijkt aan te trekken is het wellicht interessant te kijken naar een functie die Zillow wel heeft en Funda niet: Make-me-move. De dienst laat huizenbezitters een verkoopprijs bepalen die nodig is om je te laten verhuizen. Je persoonlijke droomprijs. De woningen zijn dan niet officieel in verkoop, maar je geeft aan welwillend tegenover een vertrek te staan als de ‘make-me-move-price’ wordt geboden. Zillow stelt: “alles heeft zijn prijs, wat is de jouwe?”.

Natuurlijk kun je een veel te hoge ‘droomprijs’ opgeven, maar de kans dan een reactie te krijgen is dan niet groot. Het opgeven van zo’n prijs geeft een goed beeld van de markt. Uiteindelijk zullen vraag en aanbod elkaar vinden, de prijs waarvoor de huizenbezitter zijn huis kwijt wil en de prijs die een potentiële koper bereid is te betalen. Zo werkt het al met de huidige woningmarkt, maar verschil is dat de verkopende partij het nu zelf in de hand heeft aangezien het nog vrijblijvend is. De verkoper krijgt daarnaast zelf ook beter inzicht in verkoopwaarden van woningen.

voordelen-nieuwbouw-nieuw(Bron afbeelding: http://www.bpd.nl)

Naar mijn idee kan Make-me-move de al aantrekkende Nederlandse woningmarkt voorzien van een extra impuls. Woningbezitters die niet per se hoeven te verhuizen, maar ook niet per se hoeven te blijven wonen in hun huidige woning kunnen op deze manier de markt (al is het vrijblijvend) van meer aanbod voorzien. Wanneer er vervolgens iemand is die bereid is de make-me-move-price te bieden kan de mover gaan kijken naar een woning die net iets beter aansluit op zijn huidige woonwensen.

Amerikaans onderzoek rondom Make-me-move toont het succes aan. Mogelijk vinden er ook in Nederland meer verhuisbewegingen plaats wanneer deze dienst wordt gefaciliteerd. Verder laat ik uitwerking daarvan toch maar aan de echte makelaar…

Scheefwonen.

Dit artikel is onderdeel van mijn Real Estate Diary voor het vak Real Estate and Land Supply.

21 jaar wachten. 21 jaar. Mijn mond viel open van verbazing. Een wachttijd van 21 jaar op een sociale huurwoning in Purmerend. Of all places. De stad die door lezers van Trouw als derde uit de bus kwam bij de verkiezing voor lelijkste stad van Nederland. 21 jaar. Blijkbaar is er toch animo om in die stad te wonen. En er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Een kwestie van vraag en aanbod.

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd op een sociale huurwoning in Nederland gemiddeld zo’n 8 jaar bedraagt. In stadsdelen van Amsterdam verschillen de wachttijden tussen de 14 en 16 jaar en in het centrum zelfs 17 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop iemand het ouderlijk huis verlaat is volgens het CBS 22,8 jaar, hetgeen betekent dat diegene nog voor zijn of haar vijfde verjaardag moet zijn ingeschreven om een huisje in het centrum van onze hoofdstad te kunnen bemachtigen. Ga er maar aan staan.

Nog erger geldt dat natuurlijk voor Purmerend. Mocht je daar überhaupt willen wonen, en misschien ben je voor je tweede verjaardag nog wel zo naïef dat je dat wel ziet zitten, dan kun je er maar beter op tijd bij zijn.

Maar hoe komt het nou dat die wachttijden op een sociale huurwoning zo lang zijn? Marc Calon, voorzitter van Aedes, de vereniging voor woningcorporaties, (hij gaf vorig jaar nog een gastcollege bij Ruimtelijke Planning 3, interessante spreker. Alles wat gebeurt is onder invloed van events, niets is te plannen.), wijdt het onder andere aan het feit dat ouderen langer in hun sociale huurwoning blijven zitten, omdat de mogelijkheden om een woning te betrekken in een verzorgingshuis zijn bemoeilijkt. Ook de belastingmaatregelen voor woningcorporaties hebben schuld aan het probleem. Er worden woningen uit de portefeuilles verkocht en te weinig nieuw gebouwd. Hoogleraar woningmarkt, Peter Boelhouwer, voegt daaraan toe dat er te weinig doorstroming is van huur naar koop en dat ook de komst van asielzoekers en vluchtelingen zorgt voor een toenemende behoefte, bovendien zijn er voor hen bepaalde voorrangsregels. Al met al neemt het aanbod af, terwijl de vraag toeneemt.

Eén van mijn eerste gedachten, het scheefwonen, is hierbij niet eens genoemd. Is het niet zo dat men, langer in de sociale huurwoning blijft zitten, omdat een geschikt alternatief niet voor handen is? In Amsterdam bijvoorbeeld bestaat de totale woningvoorraad voor bijna tweederde uit sociale huurwoningen en is het overige deel vaak niet betaalbaar voor de middenklasse. Dat gat is niet te overbruggen, waardoor zij blijven zitten en er geen ruimte vrijkomt voor diegene die wel voor een sociale huurwoning in aanmerking komen.

Al met al een complex probleem dat zich niet zomaar laat oplossen…


Hoe grappig dat juist de dag nadat mijn ‘dagboekstukje’ dit artikel op NU.nl verschijnt…
Schermafbeelding 2015-09-22 om 15.17.53


Op Vastgoedactueel.nl verschijnt overigens een artikel dat het onderzoek van RTL Nieuws onderuit haalt. Dat is hier te lezen.

Kleurrijke vastgoedkaart.

Het is al even geleden dat ik op het internet een artikel las over een interactieve viewer die de leeftijd van gebouwen in Nederland in kaart brengt. Op Facebook zag ik vandaag een afbeelding voorbij komen die me daar direct aan deed denken.

De viewer van de Waag Society geeft in verschillende kleuren de leeftijd van gebouwen weer. De jongste gebouwen zijn gekleurd in blauwtinten en naarmate de leeftijd oploopt verandert die kleur via geel en oranje naar bordeauxrood. De gegevens zijn verwerkt voor ruim 9,8 miljoen gebouwen in Nederland.

De Waag Society is voor deze viewer geïnspireerd door een Amerikaans project, waar Thomas Rhiel de leeftijd van gebouwen in de New Yorkse wijk Brooklyn in kaart bracht. Rhiel verwonderde zich over de variëteit van de gebouwen tijdens zijn dagelijkse wandeling naar de supermarkt: “The borough’s a patchwork of the old and new, but traces of its history aren’t spread evenly”. Hij bedacht de leeftijd van gebouwen in kaart te brengen door deze een kleur te geven.

De data die is gebruikt voor de Nederlandse variant komt voort uit de BAG (Basisregistraties Adres en Gebouwen) van het Kadaster. De data uit de BAG maakt het mogelijk om meer informatie te geven van het gebouw dan alleen de leeftijd. Ook worden onder andere de gebouwgrootte, adresgegevens en functie vermeld.

De kleurrijke blokjes zijn afgezet tegen een zwarte achtergrond, waardoor het van bovenaf lijkt op een nachtelijke luchtfoto. Het is hierdoor duidelijk te zien waar bebouwing is en waar leegte. Door het kleurgebruik is ook de ontwikkeling van steden te ontdekken, veelal met concentrische dorps- en stadskernen.

Schermafbeelding 2015-09-13 om 22.19.26Uitsnede van de viewer van de Waag Society waarop het centrum van Groningen te zien is.

De kaart is te vinden op http://code.waag.org/buildings/

Rijtjeshuis. Eigenheid door niet in een vorm gegoten te zijn.

Je kunt je voordeur een andere kleur geven, maar je woning zal in beginsel gelijkwaardig zijn aan die van de buurman. Uiterst traditioneel met een (voor- en) achtertuin, veelal afgeschermd met een tuinhek. Nederland is haast ondenkbaar zonder rijtjeshuizen, aangezien meer dan de helft van alle woningen in Nederland een rijtjeshuis betreft (Hulsman & Kramer 2014). Dit essay zal gaan over het vraagstuk of het neutrale rijtjeshuis elke vorm van identiteit mist of dat dit juist een ideaal startpunt is voor het creëren van eigenheid.

Tegenover de negatieve benadering, met het ontbreken van identiteit, staat het positieve deel van de stelling die suggereert dat in potentie het neutrale rijtjeshuis wellicht een mooi begin is om eigenheid te creëren. In het artikel Niet te mooi of te perfect (Kraa, 2014), een beschouwing van het boek Kleine filosofie van het rijtjeshuis van Pieter Hoexum (2014), is beschreven dat er voor het neutrale rijtjeshuis voldoende kansen zijn. Het opleveren van halffabricaten zou volgens Hoexum een voorbeeld kunnen zijn om ruimte te laten voor het geven van eigenheid aan het neutrale rijtjeshuis. Een trend lijkt in gang gezet, ziet ook Wiegelmann (2012, pp. 9):

after decades of total standardization, a gradual change is occurring. Many
recently built terraces housing developments no longer offer buyers a
completely finished product, but instead define a more or less neutral
framework within which residents can develop as they wish
.

Wat is nou die eigenheid en waarom willen we dat, of willen we dat juist niet? Hoe verhoudt zich tevredenheid met de woning ten opzichte van de geneigdheid om te verhuizen? Dit zijn enkele vragen die opkomen als je over het onderwerp nadenkt en die in dit essay worden behandeld.

Grondgebonden rijwoningen
In Nederland zijn met 71% verhoudingsgewijs de meeste woningen grondgebonden (BPD, 2014). Grondgebonden woningen zijn gedefinieerd als woningen die, vrijstaand of aaneengeschakeld, uitsluitend naast elkaar en niet boven elkaar gelegen zijn en die qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kunnen worden beschouwd (BRO, 2015). Van alle woningen in Nederland, ruim 7 miljoen, is ongeveer 57% een rijtjeshuis, goed voor de huisvesting van zo’n tien miljoen Nederlanders (Hulsman et al, 2014). Een rijtjeshuis wordt aan de twee zijkanten ingesloten. Jarenlang veelal door een evenbeeld, de gestandaardiseerde woningen, maar daar komt verandering in (Wiegelmann, 2012). In verschillende opzichten is een rijtjeshuis het ideale grondgebonden woningtype: “terraced houses utilize the entire land area extremely efficiently. They can be built on very small plots, which saves money” (Stamm-Teske & Uhlig, 2012, pp.15).

Eigen twist aan neutraliteit
Gemeten in identiteit staat het neutrale rijtjeshuis recht tegenover de ‘grand designs’, de architectonische hoogstandjes met veel uitstraling en daarmee hun eigenheid van zichzelf al hebben. Hiervoor is een spectrum op te stellen waarbij identiteit centraal staat, zie figuur 1. Links, met minimale identiteit, de neutrale rijwoning, tegenover rechts, met maximale identiteit, de ‘grand designs’. Naarmate de rijtjeshuisbewoner meer eigenheid in de woning kan brengen krijgt de woning meer identiteit en zal het zich verplaatsen op het spectrum.

Figuur 1. Identiteitsspectrum grondgebonden woningen

Hoe ver een individu zich wenst te verplaatsen op het spectrum is subjectief en afhankelijk van persoonlijke kenmerken. Het belangrijkste is dat een individu zich kan vereenzelvigen met de woning (Hoexum, 2014). In zijn boek pleit Hoexum voor het opleveren van halffabricaten. Eigenheid kan worden gemaakt, maar niet door een architect of designer is zijn stelling. Zij zouden zich moeten richten op het huis, terwijl de bewoner zich richt op het thuis. “Een thuis maken van je huis is een doe-het-zelfproduct”  (Hoexum, 2014, pp.125).

John Habraken pleit al langer voor ‘open woningbouw’ in plaats van ‘volmaakte woningbouw’. Woningen zouden casco moeten worden opgeleverd en de plattegrond zou zo vaag mogelijk moeten blijven, zodat deze kan worden ingevuld naar de wensen van de bewoner (Nascimento & Habraken, 2012). De woning moet in de ogen van Habraken dan ook niet worden gezien als product of gefabriceerd object, maar eerder als fundamenteel menselijk proces (Kendall & Teicher, 2000).

Particulier opdrachtgeverschap (PO), al dan niet in collectief verband (CPO), is een ontwikkeling waarbij de gebruiker individuele woonwensen kan doorvoeren in het ontwerpproces. Almere is hier het bekendste voorbeeld van, maar ook in Delft is op een uitbreidingslocatie (Delft à la Carte) op basis van PO ontwikkeld, waarbij de gebruiker zelf zijn/haar rijtjeshuis mag ontwerpen en indelen (Dohle, 2015).

Woontevredenheid
De geneigdheid van een individu om te denken aan een verhuizing staat, volgens de theorie van Speare, onder invloed van de aantrekkingskracht tot andere individuen (social bonds), de specifieke woning (individual or household characteristics), zijn werk, een in de buurt gelegen organisatie of andere lokale bindingen (local characteristics), zie figuur 2. De sterkte van deze bindingen zorgen voor een bepaald tevredenheidsniveau. Hoe hoger dit tevredenheidsniveau, hoe lager de noodzaak om te denken aan een (eventuele) verhuizing (Speare, 1974). Wanneer een bepaalde drempelwaarde is bereikt, dan wel overschreden, zal het individu zoeken voor alternatieven en deze spiegelen aan zijn huidige locatie. Als er een alternatieve locatie is gevonden zal het individu ervoor kiezen te verhuizen. Hierin spelen ook objectieve factoren als woningmarkt, werkgelegenheid en verhuiskosten een rol. (Speare, Goldstein & Frey, 1975)

Figuur 2. Model for the First Stage of Mobility Decision-making (Speare, 1974)

Het is Landale & Guest (1985) opgevallen dat Speare in zijn theorie beweerde dat “factors such as age, income, and duration of residence should not directly affect the decision to consider moving” (Speare, 1974, pp. 176). Echter stellen Landale & Guest (1985) dat variabelen als tijd, geld en kennis van mogelijkheden wel bijdragen aan de woontevredenheid van het individu. Zo daalt bijvoorbeeld de geneigdheid om te verhuizen naarmate het individu ouder wordt, terwijl de woontevredenheid evengoed op een gelijk niveau kan zijn. Landale stelt dat het geloofwaardig is dat ouderen minder snel verhuizen dan jongeren, zonder dat woontevredenheid daarbij een rol hoeft te spelen.

Binnen de theorie van Speare (1974) en Landale & Guest (1985) speelt de tevredenheid over de woning een rol in de verhuisgeneigdheid. Uit onderzoek van WoON (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013), uitgezet in figuur 3, waarbij onder andere gevraagd is naar de verhuisgeneigdheid van Nederlanders, is gebleken dat tevredenheid met de woning de grootste drijfveer is om niet te verhuizen. Gevolgd door de tevredenheid en gebondenheid met de woonomgeving.

Figuur 3. Percentage huishoudens dat niet wil verhuizen en opgegeven redenen, 2009-2012 (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2013)

De woontevredenheid is een belangrijke component voor het individuele welzijn. Een mismatch in woninggrootte (woning groter dan gewenst of woning kleiner dan gewenst) heeft geen invloed op de woontevredenheid. Er is aangetoond dat woontevredenheid eerder wordt voorspeld door persoonlijke kenmerken en woningaspecten (Jansen, 2014). Dit sluit aan op het idee dat het individu zich moet kunnen vereenzelvigen met de woonomgeving en de woning (Hoexum, 2014).

Conclusie en discussie
Het rijtjeshuis is in Nederland het meest voorkomende woningtype en zal naar alle waarschijnlijkheid niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Toch is er wel een verandering op gang gebracht binnen de realisatie van het rijtjeshuis. De tijd dat er gestandaardiseerde, volledig afgebouwde rijtjeshuizen werden gerealiseerd lijkt voorbij. In het opleveren van halffabricaten, waarbij de toekomstige bewoner meer inbreng heeft, ligt de toekomst van het rijtjeshuis. Deze inbreng gaat verder dan de kleur van de tegels in de badkamer en de kleur van de keukenkastjes. Als het aan Habraken ligt is de toekomstige bewoner in staat om zelf zijn woning in te delen door de plattegrond aan te passen.

De tevredenheid met de woning zal verder stijgen wanneer het individu meer eigenheid in de woning kan brengen. Een rijtjeshuis is niet in een vorm gegoten als een ‘grand design’, maar met eigen inbreng van de bewoner. De verhoogde tevredenheid met de woning heeft tot gevolg dat, gezien de theorie van Speare, het individu minder snel zal gaan denken aan een eventuele verhuizing.

Echter zou het voor het neutrale rijtjeshuis, met het oog op de toekomst, om de woning verkoopbaar te houden, wellicht niet beter zijn om niet te ver op het spectrum van figuur 1 te verschuiven, zodat het voor de volgende bewoner gemakkelijker is om zich met de woning te kunnen vereenzelvigen?

_____________________________________________
Na publicatie twitterde Pieter Hoexum het volgende. Een groot compliment.2015-06-19 14.15.25 _____________________________________________

Literatuurlijst (APA)

 • BPD (2014). Woningmarkten in perspectief 2014. Hoevelaken, Nederland: Bouwfonds Property Development
 • BRO (2015). Geijsteren. Geraadpleegd op 17 mei 2015, van http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0984.BP11009-va01/r_NL.IMRO.0984.BP11009-va01_1.1.html#_1.37_Grondgebondenwoning
 • Dohle, T. (2015) Hiërarchie in planproces op de kop door (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. Geraadpleegd op 31 mei 2015, van http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/130-hierarchie-in-planproces-op-de-kop-door-collectief-particulier-opdrachtgeverschap
 • Hoexum, P. (2014). Kleine filosofie van het rijtjeshuis. Amsterdam, Nederland: Uitgeverij Augustus.
 • Hulsman, B. & Kramer, L. (2014). Het Rijtjeshuis. Amsterdam, Nederland: Nieuw Amsterdam.
 • Jansen, S.J.T. (2014). The impact of the have-want discrepancy on residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 40, 26-38
 • Kendall, S. & Teicher, J. (2000). Residential Open Building. Londen, Engeland: E & FN Spon.
 • Kraa, R. (2014, 15 november). Niet te mooi of te perfect. Sneinspetiele/Friesch Dagblad.
 • Landale N. S. & Guest A. M. (1985). Constraints, Satisfaction and Residential Mobility. Demography, 22(2), 199-222
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken (2013), Wonen in ongewone tijden. Den Haag, Nederland: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • Nascimento, D.M. & Habraken, N.J. (2012). N.J. Habraken explains the potential of the open building approach in architectural practice. Open House International, 37, 5-13
 • Speare A. (1974). Residential satisfaction as an intervening variable in residential mobility. Demography, 11(2), 173-188
 • Speare A., Goldstein S. & Frey W. (1975) Residential Mobility, Migration and Metropolitan Change. Cambridge, Engeland: Balliger Publishing Company
 • Stamm-Teske, W & Uhlig, L. (2012) Semi-Detached and Terraced Houses. Basel, Zwitserland: De Gruyter, 14-26
 • Wiegelmann, A. (2012) Semi-Detached and Terraced Houses. Basel, Zwitserland: De Gruyter, 9-13